gilbert syndrom

importan; Det er mulig at den viktigste tittelen på rapporten Gilbert syndrom er ikke navnet du forventet. Vennligst sjekk synonymer liste for å finne alternative navn (r) og uorden underavdeling (er) som omfattes av denne rapporten.

Gilbert syndrom er en mild genetisk leveren lidelse der kroppen ikke får behandle bilirubin, et gulaktig avfallsprodukt som dannes når gamle eller utslitte røde blodlegemer brytes ned (hemolyse). Personer med Gilbert syndrom har forhøyede nivåer av bilirubin (hyperbilirubinemi), fordi de har et redusert nivå av en spesifikk leverenzym som er nødvendig for eliminering av bilirubin. De fleste berørte enkeltpersoner har ingen symptomer (asymptomatisk) eller kan bare vise mild gulfarging av hud, slimhinner, og det hvite i øynene (gulsott). Gulsott kan ikke være klart før ungdomsårene. Bilirubin nivåer kan øke etter stress, anstrengelse, dehydrering alkoholforbruk, faste og / eller infeksjon. I enkelte individer kan gulsott bare være synlig når den utløses av en av disse forholdene. Gilbert syndrom er arvelig som en autosomal recessiv egenskap.

March of Dimes fødselsskader foundatio; 1275 Mamaroneck Avenu; White Plains, NY 1060; Tlf: (914) 997-448; Fax: (914) 997-476; Tlf: (888) 663-463; E-post: Askus @ marchofdime; Internett: http: //www.marchofdime; NIH / National Institute of Diabetes, Digestive og nyresykdom; Office of Communications & Public Liaiso; Bldg 31, Rm 9A0; 31 Center Drive, MSC 256; Bethesda, MD 20892-256; Tlf: (301) 496-358; E-post: NDDIC@info.niddk.nih.go; Internett: http://www2.niddk.nih.gov; Barnas leversykdom foundatio; 36 Stor Charles Stree; Birmingham, B3 3J; Forente Kingdo; Tel: 0121212383; Faks: 0121212430; E-post: info @ childliverdiseas; Internett: http: //www.childliverdiseas; Kanadiske Liver foundatio; 3100 Steeles Avenue East Suite 80; Markham, Ontario, L3R 8T; Canad; Tel: 416491335; Fax: 905752154; Tel: 800563548; E-post: clf@liver.c; Internett: http: //www.liver.c; Britiske Lever Trus; 2 Southampton Roa; Ringwood, BH24 1H; Forente Kingdo; Tel: 0142548132; Faks: 0142548133; Tel: 0800652733; E-post: info@britishlivertrust.u; Internett: http: //www.britishlivertrust.u; Genetiske og sjeldne sykdommer (Gard) Informasjon Cente; PO Box 812; Gaithersburg, MD 20898-812; Tlf: (301) 251-492; Fax: (301) 251-491; Tlf: (888) 205-231; TDD: (888) 205-322; Internett: http://rarediseases.info.nih.gov/GARD; Madisons foundatio; PO Box 24195; Los Angeles, CA 9002; Tlf: (310) 264-082; Fax: (310) 264-476; E-post: getinfo @ madisonsfoundatio; Internett: http: //www.madisonsfoundation

Dette er et utdrag fra en rapport fra National Organization for sjeldne diagnoser (NORD). En kopi av den fullstendige rapporten kan lastes ned gratis fra NORD nettsiden for registrerte brukere. Hele rapporten inneholder tilleggsinformasjon, inkludert symptomer, årsaker, berørte befolkningen, relaterte lidelser, standard og investigational behandling (hvis tilgjengelig), og referanser fra medisinsk litteratur. For en fulltekstversjon av dette emnet, kan du gå til www.rarediseases og klikk på Rare Disease Database under “Rare Disease Information”.

Informasjonen som er gitt i denne rapporten er ikke ment for diagnostiske formål. Det er gitt kun for informasjonsformål. NORD anbefaler at berørte enkeltpersoner søke råd eller veiledning av sine egne personlige leger.

Det er mulig at tittelen på dette emnet er ikke navnet du valgte. Vennligst sjekk synonymer liste for å finne alternative navn (e) og Disorder Subdivision (e) som omfattes av denne rapporten

Denne sykdommen inngang er basert på medisinsk informasjon som er tilgjengelig gjennom det tidspunkt ved enden av emnet. Siden NORDs ressursene er begrenset, er det ikke mulig å holde hver oppføring i den sjeldne sykdommen Database helt oppdatert og nøyaktig. Ta kontakt med etatene oppført i Resources for den mest oppdaterte informasjonen om denne lidelsen.

For ytterligere informasjon og hjelp om sjeldne lidelser, vennligst kontakt National Organization for sjeldne diagnoser ved postboks Box 1968, Danbury, CT 06813-1968, telefon (203) 744-0100, nettsted www.rarediseases eller e-post foreldreløs @ rarediseases

Sist oppdatert: 3/12/201; Copyright 1990, 1995, 1999, 2001, 2008, 2012 National Organization for sjeldne funksjonshemninger, Inc.

 fra National Organization for sjeldne diagnoser

konstitusjonelle leveren dysfunctio; familiær nonhemolytic jaundic; Gilbert-Lereboullet syndrom; Gilberts diseas; hyperbilirubinemi; Meulengracht er diseas; ukonjugert godartet bilirubinemi

Ingen