kcentra

Regjeringen godkjenner Kcentra

Generisk Navn: protrombinkomplekskonsentrat, menneske; Dato for godkjenning: 29 april 2013; Firma: CSL Behring

Behandling for: Tilbakeføring av vitamin K-antagonist (VKA) Antikoagulasjon

Pasienter som får kronisk antikoagulasjonsbehandling med warfarin og andre VKA antikoagulantia å forhindre blodpropp i forhold som atrieflimmer eller tilstedeværelse av en kunstig hjerteklaff noen ganger utvikler akutt blødning. Som plasma, blir Kcentra brukes i forbindelse med administrering av vitamin K for å reversere den antikoagulerende virkning og stoppe blødningen. I motsetning til plasma, betyr Kcentra ikke kreve blodgruppe skrive eller opptining, slik at det kan administreres raskere enn frosset plasma.

Kcentra (protrombin kompleks)

Kcentra er assosiert med forekomsten av blodpropper når de brukes som angitt, og bærer en eske advarsel vedrørende risiko for blodpropp. Advarselen forklarer også at pasienter som får Kcentra bør overvåkes for tegn og symptomer på tromboemboliske hendelser, som både dødelig og ikke-dødelig arterielle og venøse tromboemboliske komplikasjoner er rapportert i kliniske studier og etter markedsføring.

Kcentra er laget av den samlede plasma fra friske givere. Det er behandlet på en måte for å minimalisere risikoen for overføring av virale og andre sykdommer. Den regjeringen godkjenning av Kcentra var basert på en studie av 216 pasienter som hadde fått VKA antikoagulasjon og som hadde akutt alvorlig blødning sammen med en blodpropp test verdi som indikerer antikoagulerende bruk. Kcentra ble demonstrert å være lik plasma når det gjelder evnen til å stoppe akutt større blødninger.

Kilde: regjeringen

Graviditet Kategori C Risiko kan ikke utelukkes

CSA Schedule N Ikke et kontrollert stoff

Tilbakeføring av Ervervet mangel på koagulasjonsfaktor protrombinkompleks