lactinol-e

Behandling av kløe og irritasjon på grunn av milde til alvorlige former for tørr, flassende hud.

Lactinol-E er et fuktighetsbevarende middel. Nøyaktig hvordan det fungerer er ukjent, men det øker mengden av vann i huden, noe som gjør den mykere og mer smidig. Vitamin E bidrar til å kontrollere tørr eller sprukken hud.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Lactinol-E. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg

Noen legemidler kan interagere med Lactinol-E. Fordi lite, om noen, av Lactinol-E er absorbert i blodet, er risikoen for den å kommunisere med et annet legemiddel er lav.

Dette kan ikke være en fullstendig liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør legen din hvis Lactinol-E kan samhandle med andre legemidler som du tar. Sjekk med legen din før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Bruk Lactinol-E som anvist av legen din. Sjekk etiketten på medisin for nøyaktig dosering instruksjoner.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Lactinol-E.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger. Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsomme

Burning; tørr hud; rødme; irritasjon; kløe; stikkende.

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge); forverring av tilstanden.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt legen din. Ring legen din for medisinske råd om bivirkninger. For å rapportere bivirkninger til den aktuelle etaten, kan du lese veiledningen til rapportering problemer til FDA.

Kontakt 1-800-222-1222 (American Association of Poison kontrollsentraler), ditt lokale giftkontrollsenter eller legevakten umiddelbart. Lactinol-E kan være skadelig ved svelging.

Oppbevares Lactinol-E ved romtemperatur, mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Lactinol-E utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

Denne informasjonen skal ikke brukes til å avgjøre om ikke å ta Lactinol-E eller annen medisin. Kun helsepersonell har kunnskap og opplæring for å bestemme hvilke medisiner er riktig for deg. Denne informasjonen går ikke god for noen form for medisin som trygge, effektive, eller godkjent for behandling av en pasient eller helsetilstand. Dette er bare en kort oppsummering av generell informasjon om Lactinol-E. Det omfatter ikke all informasjon om mulige bruksområder, veibeskrivelser, advarsler, forholdsregler, interaksjoner, skadevirkninger, eller risikoer som kan gjelde for Lactinol-E. Denne informasjonen er ikke bestemt lege og erstatter ikke informasjonen du får fra legen din. Du må snakke med helsepersonell for fullstendig informasjon om risiko og fordeler ved bruk Lactinol-E.