laktase tyggetabletter

Hjelper du spiser melkeprodukter uten gass, kramper, oppblåsthet, eller diaré.

Laktase tyggetabletter er et enzym. Det fungerer ved å hjelpe fordøyelsen av melkesukker.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med laktase tyggetabletter. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg

Noen legemidler kan samhandle med laktase tyggetabletter. Imidlertid er ingen spesifikke interaksjoner med laktase tyggetabletter kjent på dette tidspunkt.

Dette kan ikke være en fullstendig liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør legen din hvis laktase tyggetabletter kan samhandle med andre legemidler som du tar. Sjekk med legen din før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Bruk laktase tyggetabletter som anvist av legen din. Sjekk etiketten på medisin for nøyaktig dosering instruksjoner.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker laktase tyggetabletter.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger. Når den brukes i små doser, er det ikke vanlige bivirkninger er rapportert med laktase tyggetabletter. Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge).

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt legen din. Ring legen din for medisinske råd om bivirkninger. For å rapportere bivirkninger til den aktuelle etaten, kan du lese veiledningen til rapportering problemer til FDA.

Kontakt 1-800-222-1222 (American Association of Poison kontrollsentraler), ditt lokale giftkontrollsenter eller legevakten umiddelbart.

Oppbevares laktase tyggetabletter ved romtemperatur, mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Kort lagring ved temperaturer mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C) er tillatt. Hold laktase tyggetabletter utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

Denne informasjonen skal ikke brukes til å avgjøre om ikke å ta laktase tyggetabletter eller annen medisin. Kun helsepersonell har kunnskap og opplæring for å bestemme hvilke medisiner er riktig for deg. Denne informasjonen går ikke god for noen form for medisin som trygge, effektive, eller godkjent for behandling av en pasient eller helsetilstand. Dette er bare en kort oppsummering av generell informasjon om laktase tyggetabletter. Det omfatter ikke all informasjon om mulige bruksområder, veibeskrivelser, advarsler, forholdsregler, interaksjoner, skadevirkninger, eller risikoer som kan gjelde for laktase tyggetabletter. Denne informasjonen er ikke bestemt lege og erstatter ikke informasjonen du får fra legen din. Du må snakke med helsepersonell for fullstendig informasjon om risiko og fordeler ved bruk av laktase tyggetabletter.