loperamid (oralt) riktig bruk

dosering

Tapte Dose

Ikke bruk loperamid å behandle diaré hvis du har feber eller om det er blod eller slim i avføringen. Kontakt legen din.

For sikker og effektiv bruk av denne medisinen

Bruk en spesielt merket måleskje eller en annen enhet for å måle hver dose nøyaktig. Gjennomsnittlig husholdning teskje kan ikke holde riktig mengde væske.

Betydningen av kosthold og væskeinntak mens behandling av diaré

Dosen av denne medisinen vil være forskjellig for forskjellige pasienter. Følg legens ordre eller instruksjonene på etiketten. Følgende informasjon omfatter bare den gjennomsnittlige doser av denne medisinen. Hvis dosen din er annerledes, ikke endre det med mindre legen din sier at du skal gjøre det.

Lagring

Mengden av medisin som du tar avhenger av styrken på medisinen. Også antall doser man tar hver dag, tiden tillatt mellom dosene, og hvor lang tid man ta legemidlet avhenger av medisinsk problem som man bruker medisin.

Hvis du glemmer en dose av denne medisinen, ta den så snart som mulig. Men hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke doble doser.

Oppbevar medisin i en lukket beholder ved romtemperatur, vekk fra varme, fuktighet og direkte lys. Hold fryser.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Ikke oppbevar utdatert medisin eller medisin ikke lenger er nødvendig.